מרכז החירום על שם שוסטרמן

אודות מרכז החירום על שם שוסטרמן

מרכז חירום שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם הוקם ב-1992 ומהווה שרות עירוני-אזורי המשותף למשרד הרווחה ועיריית ירושלים. המרכז נותן מענה לילדים בגיל הרך ועד גיל 14, אשר נחשפו להתעללות נפשית/ פיזית/ מינית מצטברים והזנחה חמורה הנמצאים במצבי סיכון וסכנה.  במקביל לטיפול בילדים, תמיד נמצאים גם ההורים בטיפול.  כמו כן ישנו שיתוף פעולה עם גורמים מפנים ומטפלים במשפחה.

במרכז פועלות שתי יחידות- היחידה האינטרנית והיחידה הטיפולית-ייעוצית. היחידה האינטרנית קולטת ילדים אשר הוצאו מביתם בצו בית משפט, בשל התעללות וסיכון המחייבים הרחקה מיידית מהבית. הילדים מועברים למרכז לצורך אבחון וטיפול מקיף ומעמיק. הם לומדים ושוהים במרכז בתנאי פנימייה.  בסיום התהליך מתגבשות המלצות להמשך טיפול. היחידה הטיפולית-ייעוצית מטפלת באופן אמבולטורי בילדים והורים אשר במשפחתם יש התעללות והזנחה קשים, אולם ניתן להשאיר את הילדים בבית. הטיפול מוענק באופן פרטני, דיאדי, משפחתי או טיפול קבוצתי.

במרכז עובד צוות רב-מקצועי ותיק ומיומן, אשר אמון על מתן הגנה, אבחון והערכה והתערבות טיפולית בשעת משבר. הגישה הטיפולית של המרכז היא לסייע לילד ולהוריו להתמודד עם הטראומה תוך ניסיון לשמר הורות עד כמה שניתן, לסייע למשפחה לנצל את המשבר הקשה כמנוף ליצירת תפנית, על-מנת להביא לשינוי בתפקוד המשפחה ולאפשר בניית תוכנית טיפול טובה ובמידת האפשר לאפשר שהות הילד בחיק משפחתו.

שותפים לעשייה שלנו

היחידה פועלת במימון, שיתוף ופיקוח משרד הרווחה. כמו כן, אנחנו מוקירים תודה לכל השותפים הנאמנים שלנו, המסייעים לנו לבצע את עבודתנו טוב יותרקרן שוסטרמן ישראל, קרן משפחת רוזנפלד – אנגליה ותורמים פרטיים. תודה גם לכל המתנדבים המסורים המסייעים לנו במרץ רב.

צוות המרכז

טל חיים- מנהלת המרכז
רחל אשכנזי- רכזת מנהלית
אריה פרנק- עו"ס בכיר ומנהל היחידה הטיפולית-ייעוצית
ד"ר אורית יפה- פסיכולוגית קלינית ראשית
איילת ירחי- עו"ס
יעל ינאי- פסיכולוגית קלינית
כרמית בן- חיים, עו"ס
שרון ארנון לב רן- פסיכולוגית קלינית
מאיה ספקטור,- עו"ס
יפה שמעוני פרל- עו"ס
אילת פלקס- עו"ס ורכזת תכנית החמלה במרכז
שרי פישל- עו"ס
נורית פולצ'ק בנישתי- פסיכולוגית קלינית
אסא גליקסברג- פסיכולוג קליני
חני לוי- עו"ס
כרמל מוריה- עו"ס
מיכל מישל- עו"ס
שי מוצן- פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה אשפוזית