מרכז חירום שוסטרמן

אודות מרכז חירום שוסטרמן

מרכז שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם

מרכז חירום שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם הוקם ב-1992 ומהווה שרות עירוני-אזורי המשותף למשרד הרווחה ועיריית ירושלים. המרכז נותן מענה לילדים בגיל הרך ועד גיל 14, אשר נחשפו להתעללות נפשית/פיזית/מינית מצטברים והזנחה חמורה הנמצאים במצבי סיכון וסכנה.  במקביל לטיפול בילדים, תמיד נמצאים גם ההורים בטיפול.  כמו כן ישנו שיתוף פעולה עם גורמים מפנים ומטפלים במשפחה.

במרכז פועלות שתי יחידות- היחידה האינטרנית והיחידה הטיפולית-ייעוצית.

היחידה האינטרנית קולטת ילדים אשר הוצאו מביתם בצו בית משפט, בשל התעללות וסיכון המחייבים הרחקה מיידית מהבית. הילדים מועברים למרכז לצורך אבחון וטיפול מקיף ומעמיק. הם לומדים ושוהים במרכז בתנאי פנימייה.  בסיום התהליך מתגבשות המלצות להמשך טיפול.

היחידה הטיפולית-ייעוצית מטפלת באופן אמבולטורי בילדים והורים אשר במשפחתם יש התעללות והזנחה קשים, אולם ניתן להשאיר את הילדים בבית. הטיפול מוענק באופן פרטני, דיאדי, משפחתי או טיפול קבוצתי.

במרכז עובד צוות רב-מקצועי ותיק ומיומן, אשר אמון על מתן הגנה, אבחון והערכה והתערבות טיפולית בשעת משבר. הגישה הטיפולית של המרכז היא לסייע לילד ולהוריו להתמודד עם הטראומה תוך ניסיון לשמר הורות עד כמה שניתן, לסייע למשפחה לנצל את המשבר הקשה כמנוף ליצירת תפנית, על-מנת להביא לשינוי בתפקוד המשפחה ולאפשר בניית תוכנית טיפול טובה ובמידת האפשר לאפשר שהות הילד בחיק משפחתו.

שותפים בעשייתנו

אנו מוקירים תודה לכל השותפים הנאמנים שלנו, המסייעים לנו לבצע את עבודתנו טוב יותר:

קרן שוסטרמן ישראל
קרן משפחת רוזנפלד, אנגליה
תורמים פרטיים

תודה גם לכל המתנדבים המסורים המסייעים לנו במרץ רב.

צוות המרכז

אופיר מוראד, מנהל המרכז
רחל אשכנזי, רכזת מנהלית
שרון ארנון – לב רן, פסיכולוגית קלינית
ד"ר אורית יפה – פסיכולוגית קלינית
אריה פרנק, עו"ס בכיר וסגן מנהל
איילת ירחי, עו"ס
כרמית בן חיים, עו"ס
מיה ספקטור, עו"ס
מאיה אורן- גבאי, פסיכולוגית קלינית
נילי מאיר, עו"ס
ענבר צור, עו"ס
אביב שפיגלמן, עו"ס
ד"ר שלומית לוי, פסיכאטרית
יפה שמעוני – פרל, עו"ס