מועדוניות לילדים בסיכון

אודות מועדוניות לילדים בסיכון

מועדונית לילדים בסיכון הן מסגרות שהייה טיפוליות-חינוכיות קבוצתיות הפועלות לאחר שעות הלימודים. המועדוניות מיועדות לילדים הסובלים ממצוקות במגוון תחומי חיים, ובכלל זה ילדים שהוריהם מתקשים לספק את צרכיהם, ילדים הסובלים מהזנחה, התעללות ופגיעה במסגרת משפחתם או חשופים לאלימות במשפחתם, ילדים המגלים קשיים בתקשורת בין אישית, ילדים הסובלים מפערים לימודיים גדולים ביחס לבני גילם, ילדים הסובלים מקשיים רגשיים ניכרים, ילדים הסובלים מקשיי התנהגות ועוד. מטרת העל של המועדוניות היא למנוע הוצאת ילדים מביתם תוך מתן טיפול אינטנסיבי בקהילה ומילוי הצרכים אשר לא נענים במסגרת המשפחה. המועדוניות המציעות מערך מגוון של פעילויות ושירותים, ובהם: טיפול קבוצתי ואישי, סיוע בהכנת שיעורי-בית, העשרה לימודית-חברתית, חוגים והזנה. כמו כן, במסגרת פעילות המועדונית מתקיים קשר עם ההורים ונעשית עבודה על שיפור הקשר הורה-ילד ועל חיזוקו.

המועדוניות פועלות חמישה ימים בשבוע, ופועלת משעות הצהריים ועד לשעות הערב. המועדוניות מיועדות לילדים בגילאי 3 עד 13. המספר הממוצע של ילדים במועדונית הוא 15. הילדים מופנים למועדוניות על ידי המחלקות לשירותים חברתיים.

המועדוניות פועלות בתמיכה המקצועית והכספית ובפיקוח על עירית ירושלים, משרד הרווחה ומשרד החינוך

 

מערב ירושלים

מועדוניתסוג מועדוניתגיל הילדיםמנהל/ת
מועדוניות ארזיםבעיות התנהגותא'-ד'שרה שטמפפר
מועדונית גילהבית ספריתא'-ד'הילה כנפו (חלד)
מועדונית גונןבית ספריתא'-ד'הילה כנפו (חלד)
מועדונית טרום מתבגריםטיפוליתה'-ז'נירה בקר
מועדונית גיל רךטיפוליתגילאי 3-6בועז איבצון
מועדונית לב העירטיפוליתא'-ד'נירה בקר
מועדונית פסגת זאבבית ספריתא'-ד'נירה בקר
מועדונית עיר גניםטיפוליתא'-ד'בועז איבצון

 

מזרח ירושלים

מועדוניתסוג מועדוניתגיל הילדיםמנהל/תעו"ס
עיר העתיקה עומריהטיפולית/בית ספריתא'-ד'איהאב סייאדדאליה זאהדה
מלוויהטיפולית/בית ספריתא'-ד'איהאב סייאדדאליה זאהדה
עיסאוויהטיפולית/בית ספריתא'-ד'איהאב סייאדאיהאב סייאד
בית חנינאטיפולית/בית ספריתא'-ד'איהאב סייאדדאליה זאהדה
מזרח מתבגריםטיפוליתא'-ד'איהאב סייאדאיהאב סייאד

צוות המרכז

צוות המועדניות:
עינב חזן, מנהלת תחום מועדוניות
דורית קוברסקי, רכזת תחום מועדוניות
בועז איבצון, עו"ס
נירה בקר, עו"ס
היאב סייד, עו"ס
שרה שטמפפר, עו"ס