למען שלומם של ילדים במשפחתם
היו שותפים
מעטפת טיפולית מקיפה לילדים ומשפחות בסיכון
היו שותפים
מקיפים במקצועיות. עוטפים באהבה.
היו שותפים
מעטפת טיפולית מקיפה לילדים ומשפחות בסיכון
היו שותפים
מקיפים במקצועיות. עוטפים באהבה
היו שותפים
הקודם
הבא

בית לכל ילד מעניקה מעטפת טיפולית מקיפה לילדים ומשפחות בסיכון. היא מובילה בטיפול לילדים בסיכון גבוה, מהגיל הרך ועד לגיל הנעורים, בזיקה לסביבתם הביתית והחינוכית.
העמותה מפתחת מומחיות למניעת התעללות בילדים ורואה בשליחותה את המפתח לחיים בחברה טובה יותר

חדשות ועדכונים

אבל על החי – מודל להתערבות טיפולית בבית המעבר רעים עם ילדים נפגעי טראומה בגיל הרך

המסמך הנוכחי מציג מודל התערבות טיפולי שפותח על ידי הצוות הפסיכוסוציאלי בבית המעבר רעים, מסגרת השמה חוץ ביתית לילדים נפגעי טראומה בגיל הרך. המודל מציג שלבי התערבות טיפוליים שמטרתם לסייע לילדים הנקלטים בבית המעבר לעבד את הטראומה של היציאה מהבית והפרידה מההורים. המודל כולל עקרונות טיפול שיכולים לסייע לכל מי שעובד עם ילדים בגיל הרך נפגעי טראומה שמוצאים מהבית למסגרות השמה חוץ ביתיות.

קרא עוד

דוח מחקר: טיפול מקוון בילדים במצבי סיכון וסכנה בתקופת הקורונה

דוח המחקר הנוכחי מתעד את ממצאי המחקר בנושא טיפול מקוון בילדים בתקופת הקורונה. עם פרוץ משבר הקורונה נדרשו כלל המטפלים הקליניים בעמותה לעבור במהירות וללא הכנה מוקדמת לטיפול מרחוק בילדים ובהורים, וזאת לאור הסגר והדרישה לריחוק חברתי. המעבר מטיפול פנים אל פנים לטיפול מקוון הוא מאתגר לנוכח כך כי טיפול מקוון אינו שכיח בישראל. לפיכך, החליטה העמותה ללוות את המעבר לטיפול מרחוק בילדים נפגעים ופוגעים במחקר מלווה. המחקר בחן את המוכנות והנכונות של המטפלים הקלינים בעמותה לעסוק בטיפול מקוון, ואת היישום בפועל של הטיפול, ובכלל זה היקף היישום של טיפוליים מקוונים, יעילות ואיכות הטיפול ושביעות הרצון הן של המטפלים והן של המטופלים מהטיפול. דוח המחקר כולל סקירת ספרות בין לאומית עדכנית בנושא טיפול מקוון בילדים, תיאור של ממצאי המחקר ופרק של דיון ומסקנות

קרא עוד

דוח סטטיסטי לשנת 2019

הדוח הסטטיסטי השנתי הוא דוח נתונים שהעמותה הפיקה השנה בפעם הראשונה. מטרתו להציג תמונת מצב עדכנית של פעילות העמותה בשנת 2019. הדוח מתבסס על איסוף שיטתי של נתונים כמותיים שנערך במשך כמה חודשים בכל אחד מהמרכזים והשירותים של העמותה. הדוח כולל נתונים מפורטים אודות מספר הילדים והמשפחות המקבלות שירותים בעמותה, מאפייניהם ומצבם, אופי השירותים הניתנים מטעם העמותה ועוד.

קרא עוד

השותפים שלנו