שי אורים

תפקיד: מנהל היחידה לטיפול בילדים עם התנהגות לא מותאמת או פוגעת