רות לובנטל

רות לובנטל

תפקיד: חבר ועד מנהל

כלכלנית בכירה