סופי אספרנסה עמיאל

תפקיד: רכזת משאבי אנוש

רכזת שכר ומשאבי אנוש