ד"ר אבי רמות

חבר ועדת ביקרת

מנהל המרכז הישראלי לנגישות, עמותת שק"ל

סגירת תפריט