ד"ר אבי רמות

תפקיד: חבר ועד מנהל

מנהל המרכז הישראלי לנגישות, עמותת שק"ל