דורלי לבנסהארט

חברת ועדת ביקורת

גמלאית. ניהלה את הקרן לילדים בסיכון של המוסד לביטוח לאומי

סגירת תפריט