ד"ר אבי רמות

תפקיד: חבר ועדת ביקורת

מנהל המרכז הישראלי לנגישות, עמותת שק"ל