פרסומים

דוח מחקר: טיפול מקוון בילדים במצבי סיכון וסכנה בתקופת הקורונה

דוח המחקר הנוכחי מתעד את ממצאי המחקר בנושא טיפול מקוון בילדים בתקופת הקורונה. עם פרוץ משבר הקורונה נדרשו כלל המטפלים הקליניים בעמותה לעבור במהירות וללא הכנה מוקדמת לטיפול מרחוק בילדים ובהורים, וזאת לאור הסגר והדרישה לריחוק חברתי. המעבר מטיפול פנים אל פנים לטיפול מקוון הוא מאתגר לנוכח כך כי טיפול מקוון אינו שכיח בישראל. לפיכך, החליטה העמותה ללוות את המעבר לטיפול מרחוק בילדים נפגעים ופוגעים במחקר מלווה. המחקר בחן את המוכנות והנכונות של המטפלים הקלינים בעמותה לעסוק בטיפול מקוון, ואת היישום בפועל של הטיפול, ובכלל זה היקף היישום של טיפוליים מקוונים, יעילות ואיכות הטיפול ושביעות הרצון הן של המטפלים והן של המטופלים מהטיפול. דוח המחקר כולל סקירת ספרות בין לאומית עדכנית בנושא טיפול מקוון בילדים, תיאור של ממצאי המחקר ופרק של דיון ומסקנות

בתי מעבר לילדים נפגעי התעללות והזנחה בגיל הרך בישראל

מסמך מדעי עדכני הדן בסוגיה של השמה חוץ ביתית לילדים נפגעי התעללות והזנחה בגיל הרך. החוברת מציגה בחלקה הראשון סקירה בין לאומית אודות הסוגיה של הסדרים מוסדיים, פנימייתים או קבוצתיים לא משפחתיים לילדים בגיל הרך שישנה החלטה להוציאם מביתם. בחלקה השניה מציגה החוברת את מודל ההפעלה של שירות ההשמה החוץ ביתי הפניימיתי היחיד בארץ לילדים בגיל הרך - בתי מעבר. בתי המעבר הינם שירות השמה חוץ ביתי ייחודי לילדים בגיל הרך הסובלים מטראומות מתמשכות ומורכבות, והוצאו מביתם בעקבות מצבים קשים של התעללות, הזנחה ונטישה. המסמך דן בחשיבותם ויתרונם של בתים אלה בקידום ושיפור מצבם של ילדים נפגעי טראומה בגיל הרך.

דוח מסכם: מודל למרכז טיפולי המתמחה בטיפול בפגיעות מיניות והתנהגות מינית שאינה מותאמת בין אחאים

הדוח הנוכחי מציג מודל לטיפול בפגיעות מיניות בין אחאים במרכזים הטיפולים לטיפול בפגיעות מיניות בילדים. המודל המוצג בדוח מבוסס על ספרות אמפירית וקלינית בינלאומית בנושא, ומחקר שבחן את תפיסותיהם של מטפלים המטפלים בילדים נפגעי תקיפה מינית וילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת בנוגע למודל רצוי לטיפול בפגיעות מיניות בין אחאים.

מודל לשילוב בין טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית לבין טיפול בילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת

הדוח הנוכחי מציג מודל מקצועי לשילוב בין טיפול בילדים נפגעים מינית לבין ילדים שמפגינים התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת. הדוח נכתב כמענה לשינוי שנעשה בשנה האחרונה בכל המרכזים לטיפול בפגיעות מיניות בילדים בארץ, שעיקרו שילוב של ילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת ביחד עם ילדים נפגעי תקיפה מינית. עד לשינוי זה המרכזים טיפלו רק בילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת. עמותת בית לילד מפעילה חמישה מרכזים לטיפול בפגיעות מיניות בילדים, וכן עד לאחרונה פעלה בעמותה יחידה נפרדת לטיפול בילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת. העמותה פעלה בשנה האחרונה לאיחוד בין יחידה זו למרכזים האחרים. המסמך מציג הן סקירת ספרות בין לאומית בנושא של שילוב לעומת דיכוטומיה בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית וילדים עם התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת, וכן בהמשכו מציג מודל לשילוב טיפולי מקצועי זה.

אבל על החי – מודל להתערבות טיפולית בבית המעבר רעים עם ילדים נפגעי טראומה בגיל הרך

המסמך הנוכחי מציג מודל התערבות טיפולי שפותח על ידי הצוות הפסיכוסוציאלי בבית המעבר רעים, מסגרת השמה חוץ ביתית לילדים נפגעי טראומה בגיל הרך. המודל מציג שלבי התערבות טיפוליים שמטרתם לסייע לילדים הנקלטים בבית המעבר לעבד את הטראומה של היציאה מהבית והפרידה מההורים. המודל כולל עקרונות טיפול שיכולים לסייע לכל מי שעובד עם ילדים בגיל הרך נפגעי טראומה שמוצאים מהבית למסגרות השמה חוץ ביתיות.