קורס בנושא התערבות טיפולית במשבר (הט״ם)

a woman rests her head on another person's shoulder

מאז 1997 מרכז החירום על שם שוסטרמן עורך קורס הכשרה בהתערבות טיפולית במשבר – הט"ם – ( TCI-  TCherapeutic Crisis Intervention) . מטרת הקורס לספק למטפלים במסגרות השמה חוץ ביתיות ) פנימיות טיפוליות ומרכזי חירום(  כלים מובנים ושיטתיים להתערבות לא פוגענית,  תומכת ומכבדת לפני ההתרחשות של לספק כלים יעילים ובטיחותיים להתערבות חינוכית, טיפולית וגופנית באירוע שבו ילד מסכן את עצמו או אחרים. זוהי תכנית התערבות שפותחה באוניברסיטת קורנל בשנת 1981 ויובאה לישראל בשנות ה .90-השימוש בשיטת התערבות זו מותר אך ורק למי שעברו הכשרה ייעודית בנושא.  מרכז החירום על שם שוסטרמן הוא אחד הגופים בארץ שקיבלו הרשאה ממשרד הרווחה להעביר את קורס ההכשרה וההסמכה למטפלים ולאנשי צוות במסגרות השמה חוץ ביתיות בישראל. לאורך השנים העביר מרכז החירום עשרות קורסי הכשרה מעין אלה לצוותי המרכז עצמו ולצוותים ממרכזי חירום ופנימיות טיפוליות ברחבי הארץ.  בשנת 2021 הועברו שני קורסי רענון הט"ם וכן שלושה קורסי הכשרה להט"ם לצוות חדש שנקלט במרכז בשנה זו.

שתף

עוד עדכונים