סמך

אודות סמך

  • העמותה מעסיקה עובדים סמך-מקצועיים מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הפועלים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
  • העובדים הסמך-מקצועיים מקדמים את איכות הטיפול הניתן לאוכלוסיות על ידי עזרה והדרכה במילוי משימות מוגדרות, ובכלל זה סיוע שיקומי, טיפוח אישי, טיפול אישי ועוד.. תפקיד זה מהווה חוליה חשובה בטיפול באוכלוסיות במצוקה ומוכח כמשפר את אורח חייהם של יחידים ומשפחות בביתם ובקשריהם עם קהילתם.
  • הטיפול ניתן בשירות לפרט ולמשפחה, לילד ונוער, לזקן ולאדם המפגר.
  • העמותה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המחלקות לשירותים חברתיים ועובדי הסמך נקלטים בה דרכן