סמך

אודות סמך

העמותה מעסיקה עובדים סמך- מקצועיים מטעם משרד הרווחה הפועלים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

העובדים הסמך-מקצועיים מקדמים את איכות הטיפול הניתן לאוכלוסיות ע"י עזרה והדרכה במילוי משימות מוגדרות וזאת לצד פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה בירושלים. תפקיד זה מהווה חוליה חשובה בטיפול באוכלוסיות במצוקה אשר מוכח כמשפר את אורח חייהם של יחידים ומשפחות בביתם ובקשריהם עם קהילתם.

עובדים אלה עוסקים במגוון תפקידים הכולל סיוע שיקומי, טיפוח אישי, טיפול אישי ועוד.
הטיפול ניתן בשירות לפרט ולמשפחה, לילד ונוער, לזקן ולאדם המפגר.

העמותה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם לשכות הרווחה ועובדי הסמך נקלטים בה דרכן.

סגירת תפריט