מרכז אור

אודות מרכז אור

המרכז הנו שלוחה של בית-המעבר בבאר-שבע.

מטרת המרכז לתת "הערכה התערבותית" מקיפה, דינמית ותהליכית למשפחה ולילדיהם בגיל-הרך.
הערכה זו  נועדה למנוע הוצאת ילדים ובמידה ונדרשת הוצאה חוץ ביתית המטרה להגדיל את הסיכוי של הילד בגיל הרך לחזור לחיים במסגרת משפחתית וקבועה לכל החיים.

התוכנית נותנת מענים  לאזור הדרום וכוללת שיטות טיפול חדשניות כולל טיפול דרך משחק, טיפול דיאדי, טיפול משפחתי, כשכל התוכנית מגובה בתצפיות מוקלטות להדרכה ולטיפול על  דפוסי התקשורת המשפחתית.
מושם דגש על  פעילויות משותפות להורים וילדים להקניית מיומנויות בסיסיות ולשיפור התקשורת במשפחה. דגש מיוחד ניתן על פיתוח תוכניות טיפול ייחודיות להורים שזקוקים לשיקום אישי לפני השיקום שלהם כהורים.

סגירת תפריט