• עמותת בית לכל ילד משקיעה משאבים רבים בפיתוח, הכשרה והדרכה של הצוות המקצועי במסגרות השונות. 
  • ההכשרות המקצועיות לצוות המקצועי מלוות על ידי מכון חרוב, מכון להכשרת אנשי מקצוע בתחום הטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה